Kvamme, 7633 Frosta +47 74 80 70 00

Tips og råd.

Før torva legges

Underlaget til torvtak må være vanntett, tåle jordsyre, hindre gjennomgroning av røtter og ha en overflate med god friksjon. Den beste løsningen er et totrinns tettning som puster. Første sjikt er Isola takbelegg, som er 100 % vanntett. Neste sjikt er Platon Xtra som foruten fuktsikring gir drenering ned til takfoten, og som kombinert med knaster sikrer taket mot sig og holder torven på plass. Les mer på www.isola.no 

For å hindre sig på større takflater, med fall på 27 grader kan det være nødvendig med avlaster. Dette kan for eksempel utføres med trelekter som legges i et rutemønster og forbindes over mønet med impregnert tau eller støtte mot torvstokken. Påse at den er dimensjonert for å tåle belastningen.

NB! Rammeverket MÅ IKKE festes til underlaget gjennom tettsjiktet

 

Back to top