Kvamme, 7633 Frosta +47 74 80 70 00

Tips og råd.

Transport torvtak

Transporten av våre torvtak går stort sett på lastebil m/ kran eller flisbil, men på Sør- og Vestlandet samt Nord-Norge kan det være aktuelt å frakte torvtaket med båt til nærmeste kai.

Våre transportører

www.krantransport.no 
www.hoyslo.no 
www.ostlietransport.no
www.skarsbakk.no 
www.digre-transport.no 

Ved heising rett på tak bruker vi den kranlengden som er nødvendig, med kranlengder fra 15 til 28 meter. På store bygg kan det være mest rasjonelt og benytte mobilkran, eller der det er vanskelig adkomst kan det være aktuelt å bruke helikopter for å frakte torva inn i terrenget og rett på taket, for en rask og effektiv måte.

Aktuelle helikopterselskap

Heliscan AS – www.heliscan.no

Back to top