Kvamme, 7633 Frosta +47 74 80 70 00

Tips og råd.

Vedlikehold av torvtak

Ingen torvtak er helt vedlikeholds frie. Det er med torvtak som med plen, stell og vedlikehold de 2-3 første årene er avgjørende for å få et pent resultat. Gresset trenger ca 2 år for å utvikle et robust rotsystem, som deretter blir et magasin for vann og næringsstoffer i ettertid.
Ved levering inneholder torvtaket tilstrekkelig med gjødsel det første vekståret, men man skal gjødsle hver vår og sensommer i forkant av regn eller vanning, dette for å opprettholde en frodig vekst. Slå og fjern gresset første høst, og en til to ganger hvert år i ettertid. Til dette kan man benytte en gresstrimmer.
Se vedlikeholdsplan!

Bør man vanne?

Vanning av taket avhenger av klimaet på stedet, men man må vanne rikelig etter torvlegging, spiring, gjødsling og i tørkeperioder, samt tidlig om våren for å få en rask start på gressveksten.

Vann i perioder på 15-20 minutter med spreder i 30 minutter mellomrom, til taket er gjennomtrukket av vann. Man kan også grave ned dryppslange langsetter møne, slik at man har vanntilførsel hele vekstsesongen.  Dryppslangen kan anvendes som tilstrekkelig vanning etter at rotesystemet vel er etablert, så i spireperioden må man bruke overflatevanning.

Generelt

  • Ved mye nedbør bør det gjødsles mer på grunn av avrenning
  • Hold taket rent for busker og trær, for å unngå at grove røtter skader undertaket.
  • Brenning av tørt gress MÅ IKKE forekomme, dette på grunn av brannfare.
  • Unødig ferdsel på torvtaket bør unngås.

Med dette ønsker vi dere lykke til med deres torvtak fra Frosta Torv.

VEDLIKEHOLDSPLAN              VÅR SOMMER HØST (AUGUST)
Viktig å gjøre Rake bort, og fjerne dødt gress.

Vanning!

Vann ved behov Er gresset langt over 20 cm bør/må det slåes og fjernes. Egnet lengde på gresset etter slått er 6-7 cm
Gjødsling 3-5 kg fullgjødsel

11-5-18 eller

17-5-13 pr 100 m2

3 kg fullgjødsel

11-5-18 eller 17-5-13 pr 100 m2

Kalking Ca 20 kg granulert hagekalk pr 100 m2 hver vår, 4-5 år etter at taket er lagt, eller ved synlig mosevekst
Back to top